Sportstuif op bezoek bij ETV Olympia

Donderdag 13 februari waren 10 kinderen van Sportstuif Meerhoven te gast om een turnclinic te volgen bij ETV Olympia in de Hangar in Meerhoven. Sportstuif is een organisatie die zich richt op het aanbieden van sportieve naschoolse opvang. De kinderen hebben door het volgen van de clinic met veel plezier kunnen ervaren hoe leuk het is om te turnen. Bedankt voor jullie bezoek!


Gymnastics clinic for children of ‘Sportstuif’

On Thursday 13 February, 10 children from Sportstuif Meerhoven were invited to attend a gymnastics clinic at ETV Olympia in the Hangar in Meerhoven. Sportstuif is an organization that focuses on offering sporting in combination with after-school care. By following the clinic, the children were able to experience with great pleasure how much fun it is to do gymnastics. Thank you for your visit!

Uitslagen clubkampioenschappen wedstrijdturnen

Op zondag 19 januari stond de Turnhal Vijfkamp in het teken van de Clubkampioenschappen voor onze wedstrijdgroepen. Verdeeld over twee wedstrijden (ochtend en middag) gingen zij onderling de strijd met elkaar aan door de mooiste oefeningen te laten zien op de verschillende toestellen. Per toestel werden medailles uitgereikt.

Hier vind je de uitslagen:

Results Club Championships

On Sunday, January 19, the Turnhal Vijfkamp was dominated by the Club Championships for our competition groups. Divided over two competitions (morning and afternoon), they competed with each other by showing the best exercises on the different turn devices. Medals were awarded per device.

Here you can find the results:

Turntoppers van ETV Olympia genomineerd voor de Eindhoven SportAwards 2019!

Binnen onze vereniging zijn afgelopen jaar hele mooie sportprestaties geleverd. Dat is ook de vakjury van de Eindhoven SportAwards opgevallen. Wij zijn trots dat onze 1e divisie turnster Ineke Coolen is genomineerd voor SportTalent van het jaar! En onze 1e/2e divisie-trainsters Moniek van Vugt en Suzan van Wanrooij zijn in de race om SportCoach van het jaar te worden.

Daarvoor hebben zij jullie hulp hard nodig! Breng vandaag nog je stem uit via de onderstaande link. Wij zetten hieronder de sportprestaties op een rij die duidelijk maken waarom zíj moeten winnen!

Stem op Ineke Coolen als SportTalent 2019
Stem op Moniek van Vugt en Suzan van Wanrooij als SportCoach 2019

 

Prestaties Ineke Coolen

Genomineerd voor SportTalent van het jaar

 • 1e– NK all-round jeugd 1e divisie
 • 3e– NK sprong jeugd 1e divisie
 • 3e– NK vloer jeugd 1e divisie
 • 1e– Brabantcup Supplement B

Stem nu!

 

Prestaties Moniek van Vugt
en Suzan van Wanrooij

Genomineerd voor SportCoach van het jaar

 • 8 NK-medailles, waarvan 3 Nederlands Kampioenen, uit één groep.
 • 1e plaats tijdens de AhoyCup (individueel)
 • 1e plaats tijdens de BrabantCup (team).

Stem nu!

 

 


 

Turntoppers from ETV Olympia nominated for the Eindhoven SportAwards 2019!

Very good sports performances were delivered within ETV Olympia last year. This is also noticed by the professional jury of the Eindhoven SportAwards. We are proud that our 1st division gymnast Ineke Coolen has been nominated for SportTalent of the year!
And our 1st / 2nd division trainers Moniek van Vugt and Suzan van Wanrooij are nominated for SportCoach of the year.

They need your help for that! Cast your vote today via the link. Below we list the sports performances that make clear why they have to
win!

Vote for Ineke Coolen as SportTalent 2019
Vote for Moniek van Vugt and Suzan van Wanrooij as SportCoach 2019

Performance Ineke Coolen – nominated for SportTalent of the year

 •  1st – NK all-round youth 1st division
 • 3rd – Dutch Championship jump youth 1st division
 • 3rd – NK floor youth 1st division
 • 1st – Brabantcup Supplement B


Performance Moniek van Vugt and Suzan van Wanrooij – nominated for SportCoach of the year

 • 8 Dutch Championship medals, including 3 Dutch Champions, from one group.
 • 1st place during the AhoyCup (individual)
 • 1st place during the BrabantCup (team).

 

Welkom Sinterklaas & Pietengym

Welkom Sinterklaas & Pietengym

Vandaag zet Sinterklaas met zijn Pieten weer voet op Nederlandse bodem. Daarom organiseert ETV Olympia op zaterdag 30 november weer een Pietengym voor alle leden tot en met 8 jaar. Tijdens de Pietengym kan uw zoon of dochter laten zien wat hij of zij allemaal kan! Bijvoorbeeld over smalle daken lopen en pakjes in de schoorsteen gooien! Daarbij komen gymnastiek- en turnkunsten van onze leden natuurlijk goed van pas.

Alle leden tot en met 8 jaar hebben per e-mail een uitnodiging gekregen met daarin een link om in te schrijven. Heeft u de uitnodiging gemist en wilt u toch aanwezig zijn? Stuur dan een mailtje naar activiteiten@etvolympia.nl voor meer informatie of schrijf hier direct in!

Welcome Sinterklaas & Pietengym

Today Sinterklaas comes back to the Netherlands with his ‘Pieten’. That is why ETV Olympia is organizing a Pietengym-activity on Saturday 30 November for all members up to and including 8 years old. During the Pietengym your son or daughter can show you what he or she can do! For example, walking over narrow roofs and throwing packages into the chimney! Naturally, the gymnastics-skills of our members are also very useful.

All members up to and including 8 years old have received an invitation by e-mail with a link to register. Have you missed the invitation and do you still want to be present? Send an email to activiteiten@etvolympia.nl for more information or subscribe here!

Eigen Airtrack voor én door onze leden!

Wat hebben jullie goed je best gedaan tijdens de Grote Clubactie! Vorig jaar hadden we als doel gesteld om als vereniging een eigen Airtrack aan te schaffen. Dat is toen helaas niet gelukt, maar na jullie inzet van dit jaar hebben we het doel alsnog bereikt! De Airtrack kan tijdens de lessen gebruikt worden door de trainers, maar zal zeker ook te zien zijn bij evenementen van ETV Olympia. Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet!

Our own Airtrack made possible by our members!
You really did your best during the Grote Clubactie! Last year we set the goal of buying our own Airtrack for ETV Olympia. Unfortunately, we did not succeed then, but after your efforts this year, we have still achieved the goal! The Airtrack can be used by the trainers during the lessons, but will certainly also be used at ETV Olympia events. Thank you all very much for your efforts!